h_kontakt.jpg

IMPRESUM

TAR-Maschinen OHG – Vierkotten
Otto-Brenner-Straße 5
D-51503 Rösrath/Cologne
Tel.: +49 (0) 2205 919797
Fax: +49 (0) 2205 919798
mail(@)tar-mc.com

Osnovni sud u kojem se vode trgovačke knjige:
Osnovni sud Köln HRA 26059

Osnivački i direktori:
Dipl. Ing. ecc. Dirk Vierkotten

Matični broj poreza na promet prema § 27 a Zakona o porezu na promet:
DE260597507

Dokaz slika:
OBLAST DELATNOSTI: / finansiranje: CopyrightiStockphoto.com/ftansari
AKTUELNO: CopyrightiStockphoto.com/Nikada
AKTUELNO/ Zadužbina građana  Rösrath: uz ljubaznu pomoć „Rösratherleben“

© Copyright za tekst, sliku i dizajn se nalazi kod uređivača ove internet stranice i njihovih webmaster-a. Dalje korišćenje teksta, slike i dizajna od strane trećih lica nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti gore navedenih osoba.

multiTurnIng-Kit®  je zaštićena marka u slici i reči www.tar-mc.com

Napomena vezana za garancije:
I pored pažljive provere sadržaja ne preuzimamo nikakve garancije za sadržaje eksternih linkova. Za sadržaj linkovanih stranica je odgovoran isključivo njihov uređivač.

Zaštita podataka:
Ova izjava o zaštiti podataka se odnosi isključivo na web stranicu koju smo mi uredili. Ne odnosi se na web stranice trećih, na koje upućujemo linkom. Lične podatke uzimamo i koristimo isključivo u okviru zakonskih odredbi nemačkog zakona o zaštiti podataka. Lične podatke ne uzimamo niti koristimo sve dok ih ne dostavite dobrovoljno radi  korišćenja usluga navedenih na web stranici, kako je to posebno navedeno u formularu za kontakte. Lični podaci koje ste stavili na raspolaganje neće se dostavljati trećim licima bez Vaše izričite saglasnosti. U svako doba imate pravo da dobijete uvid o podacima koji su o Vama memorisani ili da zahtevate njihovo brisanje. Ukoliko želite da podatke koji su navedeni na ovoj web stranici pogledate, korigujete ili izbrišete, kontaktirajte nas na adresi koja je navedena u impresumu.