h_aktuelles.jpg

NOVOSTI | PREUZIMANJE | LINKOVI

multi-turning-kit – CNC tehnika za konvencionalne strugove sa više vretena   FMI – strukovno udruženje nemačke industrije strugova
multiTurniIng-Kit   fmi_logo
     

naša lokacija – grad Rösrath direktno pored aerodroma

  ZADUŽBINA GRAĐANA RÖSRATH
wappen_roesrath   buergerstiftung_roesrath